Για την πλοήγηση


Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος |Όλγα Χούρσογλου Λοϊσίου στην Αθήνα


Το εργαστήριο το οποίο διευθύνει η Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος κα. Όλγα Χούρσογλου – Λοϊσίου στην Αθήνα, παρέχει υπηρεσίες , υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ο χώρος του εργαστηρίου άρτια διαμορφωμένος και εξοπλισμένος με το ειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζει την απόλυτη υποστήριξη σε ότι αφορά στην πρόληψη και σωστή διάγνωση. Η συνέπεια ιατρική δεοντολογία, το ανθρώπινο πρόσωπο και η ταχύτητα (χωρίς προχειρότητα) είναι οι προτεραιότητές του εργαστηρίου για την κάλυψη των δικών σας αναγκών όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η λήψη των γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου και κατόπιν προσυνεννόησης, εφόσον αυτό απαιτείται. Η αποστολή των αποτελεσμάτων είναι δυνατή ταχυδρομικά ή με fax..

Υπάρχει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις, που περιλαμβάνονται στη λίστα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ